Skip navigation

Our Board

Professor Nicholas Talley
Professor Nicholas Talley

Board Chair

Read about Nicholas

 

A/Professor Chris Leung
A/Professor Chris Leung

Deputy Chair

Read about Chris

 

Dr Georgia Brown
Dr Georgia Brown

Secretary

Read about Georgia

 

Dr Caroline MacCullum
Dr Caroline MacCullum

Treasurer

Read about Caroline

 

Dr Angie Bone
Dr Angie Bone

Assistant Treasurer

Read about Angie

 

Dr Sonia Chanchlani
Dr Sonia Chanchlani

Board Member

Read about Sonia

 

Dr Kimberly Humphrey
Dr Kimberly Humphrey

Board Member

Read about Kimberly

 

Dr Stefanie Pidcock
Dr Stefanie Pidcock

Board Member

Read about Stefanie

 

Dr Richard Yin
Dr Richard Yin

Board Member

Read about Richard

 

Yufei Xu
Yufei Xu

National Student Committee Chair

Read about Yufei